Strona główna1 » Polityka prywatności

Kategorie

Producenci

Kontakt

Newsletter

Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych na wskazany przeze mnie adres e-mail

 

Statystyka

 • Ilość produktów: 73
 • Ilość kategorii: 24
 • Ilość promocji: 4
 • Ilość nowości: 3
 • Aktualnie klientów na stronie: 1
 • Sklep odwiedziło: 2567086 klientów
 • Sklep działa od: 24-08-2009

Polityka prywatności

Informacja o ochronie danych osobowych

Firma Fotografia Piotr Serwacki z siedzibą w Warszawie, przy Al. Solidarności 93/21, jako administrator danych osobowych, gromadzi dane osobowe uzyskane podczas realizacji zamówień w sklepie internetowym ColorStore.pl oraz prowadząc swą statutową działalność usługową. Dane te zawierają w szczególności:

 • imię/imiona i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, nazwa firmy reprezentowanego podmiotu, numer telefonu, stanowisko służbowe,
 • w przypadku przedsiębiorstw przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego.

Firma gromadzi Państwa Dane osobowe w następujących celach:

 • zawierania i realizacji zamówienia oraz świadczenia dla Państwa oferowanych przez nas usług, w tym w szczególności wysyłki zamówionych towarów i realizacji płatności, obsługi reklamacji,
 • realizacji obowiązków Firmy Fotografia Piotr Serwacki przewidzianych prawem, a w szczególności wystawiania i przechowywania faktur, paragonów imiennych oraz dokumentów księgowych, jak również w celach archiwizacyjnych
 • ochrony praw firmy Fotografia Piotr Serwacki zgodnie z przepisami prawa, w tym dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych,

Firma może przekazywać Dane osobowe następującym osobom/podmiotom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie:

 1. podmiotom, z którymi Fotografia Piotr Serwacki ma zawartą umowę współpracy („Przetwarzający dane) w celu realizacji łączącej nas umowy, realizacji obowiązków firmy Fotografia Piotr Serwacki przewidzianych prawem, ochrony praw firmy zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu firmy w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych; w szczególności Fotografia Piotr Serwacki może przekazywać Państwa Dane osobowe podmiotom takim jak: banki, firmy obsługujące rozliczenia elektroniczne, firmy zbierające opinie, podmioty świadczące usługi księgowe, przedsiębiorstwa świadczące usługi pocztowe i kurierskie. Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych z firmą Fotografia Piotr Serwacki umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez firmę Fotografia Piotr Serwacki.
 2. organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem. Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń.

Fotografia Piotr Serwacki zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić zgromadzone dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane przez firmę Fotografia Piotr Serwacki wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych w tym podatkowych oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i firmy Fotografia Piotr Serwacki.

Przysługuje Państwu prawo w zakresie ochrony Państwa danych osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą).

Ponadto, macie Państwo prawo do:

 1. Żądania dostępu do swoich danych osobowych; osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od firmy Fotografia Piotr Serwacki potwierdzenia, czy jej dane osobowe są przez nią przetwarzane (zgromadzone). Jeśli ma to miejsce, osoba lub podmiot gospodarczy są uprawnieni do uzyskania dostępu do nich. Fotografia Piotr Serwacki dostarczy Państwu na żądanie kopię gromadzonych Państwa danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwrócą się Państwo, firma może pobrać opłatę w odpowiedniej wysokości, wynikającej z kosztów administracyjnych,
 2. Sprostowania nieprawidłowych lub nieaktualnych danych osobowych. Mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych poprzez przedstawienie oświadczenia,
 3. Usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym. O ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, osoba lub podmiot gospodarczy może żądać niezwłocznego usunięcia swych danych osobowych, a Fotografia Piotr Serwacki ma obowiązek bez zbędnej zwłoki je usunąć.
 4. Ograniczenia przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku, firma  wskaże na żądanie zgromadzone dane osobowe osoby lub podmiotu gospodarczego, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów.
 5. Przenoszenia danych osobowych. Osoba lub przedsiębiorstwo mają prawo otrzymać w powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu dane osobowe Państwa dotyczące, przetwarzane przez firmą Fotografia Piotr Serwacki oraz mają prawo przesłać te dane innemu podmiotowi,
 6. Sprzeciwu - osoba lub przedsiębiorstwo mają prawo, w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z określoną/szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących ich danych osobowych, a na firmie Fotografia Piotr Serwacki może ciążyć obowiązek zaprzestania przetwarzania takich danych.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących zgromadzonych przez Fotografia Piotr Serwacki danych osobowych lub wykonywania przez nią praw w zakresie prywatności, należy kontaktować się z firmą:

 • Telefonicznie pod numerem 601256778
 • Listownie na adres siedziby firmy Fotografia Piotr Serwacki Al. Solidarności 93/21, 00-144 Warszawa
 • Poprzez pocztę elektroniczną na adres colorstore@colorstore.pl

 


Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl